Vaše GO! stanice
GO! Express & Logistics s.r.o.

U Dálnice 1391
253 01 Hostivice

Tel. +420 800 311000
info@general-overnight.cz

GO! ADR - Přeprava nebezpečného zboží

Přepravu nebezpečného zboží zajišťujeme výhradně v rámci vlastní sítě po České republice a do Německa. V rámci našeho systému vám umožníme přepravu nebezpečného zboží podle platných právních předpisů daných Evropskou úmluvou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR). V Režimu ADR přepravujeme zboží kromě tříd 1 a 7, které jsou z přepravy vyloučeny.

  • Seznam tříd ADR

Veškeré nebezpečné zboží musí být připraveno a zabaleno dle platných právních předpisů a musí být doprovázeno předepsanými doklady (bezpečnostními listy). Za správné zabalení, označení a potřebnou dokumentací zodpovídá odesílatel.

Pro pomoc a všechny potřebné informace kontaktujte náš proškolený tým specialistů, který vám vždy ochotně poradí se všemi náležitostmi spojenými s přepravou nebezpečného zboží.

Pro přepravu ADR zásilky je nutné poskytnout následující údaje:

  • UN číslo
  • ADR třída, obalová skupina, kód klasifikace
  • oficiální název dle ADR
  • čistá a hrubá hmotnost
  • podrobnosti o balení
  • bezpečnostní listy v českém a cizím (anglickém nebo německém) jazyce (při přepravě do Německa)

Dokumenty ke stažení:

Prohlášení o shodě k přepravě nebezpečného zboží

  • Jako odesílatel zodpovídáte za správnou dokumentaci, označení a zabalení zásilky obsahující nebezpečné zboží.

Prohlášení o bezpečnosti zásilky

  • Pokud si nejste jisti, zda vaše zásilka neobsahuje nebezpečné zboží, zkontrolujte bezpečnostní list od výrobce, abyste dokázali zjistit, zda je produkt opravdu možné přepravovat jako běžný náklad. V takovém případě vyžadujeme, aby odesílatel vyplnil „Čestné prohlášení o bezpečnosti zboží“. Můžete se tak vyhnout zbytečnému zdržení či zastavení zásilky.