Vaše GO! stanice
GO! Express & Logistics s.r.o.

U Dálnice 1391
253 01 Hostivice

Tel. +420 800 311000
info@general-overnight.cz

Posílejte bezpečně nebezpečné zboží

6. 9. 2016

Přeprava nebezpečného zboží spadající do klasifikace ADR má pro přepravce i odesílatele speciální pravidla, která je nutno dodržovat.  Ať už se jedná o označení a zabalení zásilek, potřebnou dokumentaci, nebo výběr přepravce splňujícího podmínky pro přepravu nebezpečného zboží, vždy je potřeba se těmito pravidly řídit a vyhnout se tak případným problémům.

V praxi ovšem odesílatel ne vždy tyto podmínky zná a jeho orientace v problematice přepravy zásilek ADR nemusí být dostatečná. Nehledě na případy, kdy odesílatel přepravci zamlčí, že obsah zásilky obsahuje nebezpečné zboží a odešle ho jako standardní zásilku. Přesto všechny nesrovnalosti a nedostatky ve správném zabalení a označení zásilek, přiložené dokumentaci, apod. jdou na odpovědnost odesílatele, kterého může čekat velmi vysoká pokuta.

Pokud se takovým situacím chcete vyhnout a mít jistotu, že vámi přepravované zásilky obsahující nebezpečné zboží budou splňovat všechny zákonem dané podmínky a jejich přeprava bude zároveň bezpečná a rychlá, pečlivě vybírejte dopravce, kterému takové zásilky svěříte. Dobrý přepravce vám rád poradí a pomůže se všemi náležitostmi, které je třeba splnit, aby vaše zásilky byly odeslány a doručeny dle potřebných norem.

Například společnost GO! Express & Logistics nabízí v rámci doplňkových služeb také servis GO! ADR, zaměřený na exportní i importní přepravu nebezpečného zboží po České republice a do Německa. Vyškolený personál i kurýři vám v rámci tohoto servisu bezplatně poradí, pomůžou a seznámí vás se všemi náležitostmi, které k přepravě nebezpečného zboží patří. Navíc všechny zásilky obsahující ADR přepraví v expresním režimu výhradně v rámci vlastní sítě, kdy zásilky po ČR mohou být doručeny již ten samý den a v Němečku nejpozději do 12:00 následující pracovní den od odeslání.